Zakres usług

Biuro oferuje pełen zakres usług księgowych, a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządzania
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 • reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • współpraca z audytorami oraz organami kontroli skarbowej
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Oferujemy także usługi w zakresie:

 • pomocy przy założeniu spółki oraz jej rejestracji w odpowiednich urzędach (KRS, US, GUS, ZUS)
 • pomocy przy zakładaniu i likwidowaniu działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo
 • sporządzania sprawozdawczości NBP i INTRASTAT
 • prowadzenia rozliczeń i sprawozdawczości dla stowarzyszeń i fundacji
 • pomocy w zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywaniu zmiany danych podmiotu