Jak założyć działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczawłasna firmaopodatkowanienazwa firmypierwsze kroki

Masz dość pracowania na etat? Dobrze się składa bo własna działalność gospodarcza jest świetną alternatywą dla osób, które chcą pracować na własny rachunek.

Pierwsze kroki

Na początek należy zdefiniować czym się chce zajmować i opracować biznesplan. Kiedy tą część mamy już gotową możemy złożyć wniosek o wpis do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na złożenie wniosku są dwa sposoby: elektroniczny i tradycyjny.

Jakie dane musimy podać przy rejestracji firmy?

Podczas rejestracji do CEIDG należy podać:

 • adres firmy,
 • NIP, PESEL,
 • kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • adres mailowy, numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie),
 • rodzaj opodatkowania,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • dane rachunków bankowych.

Założenie firmy wiąże się również z otworzeniem specjalnego rachunku bankowego. Niektóre banki do założenia rachunku bankowego wymagają pieczątki firmowej. Powinna być ona wyrobiona odpowiednio wcześniej i powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres firmy, telefon, faks, REGON oraz NIP.

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Następnym korkiem jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Na start do wyboru są 4 możliwości:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych – 18% lub 32% - tej formy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, ponieważ jest ona przyznawana automatycznie,
 • podatek liniowy 19% - należy o takiej formie powiadomić urząd skarbowy, zaletą jednolitej stawki jest bez wątpienia jej niezmienność w przypadku przekroczenia granicy dochodu,
 • ryczałt– podatek opłaca się jedynie od przychodu, jednak nie wszyscy mogą wybrać ten sposób opodatkowania, w tej formie opodatkowania nie można również odliczać kosztów uzyskania przychodów,
 • karta podatkowa – opcja tylko dla osoby, która nie korzysta z usług innych firm, współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności oraz nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1, który jest formularzem zawierającym podanie o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zawiera oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. W celu rejestracji firmy jako podatnika VAT musimy wypełnić wnioski VAT-R oraz VAT-5.

Wizyta w ZUS

Po wypełnieniu wniosku CEIDG-1 następuje zgłoszenie płatników składek – przedsiębiorców oraz pracowników. W ciągu 7 dni należy zgłosić do ZUS-u osoby ubezpieczone za pomocą druku ZUA.

Co należy podać w druku ZUA?

 • REGON przedsiębiorstwa
 • numer rachunku bankowego firmy
 • dane personalne
 • numery NIP
 • numer i seria dokumentów tożsamości zgłaszanych osób
 • numer wpisu do ewidencji i nazwa instytucji prowadzącej rejestracji

Państwowa Inspekcja Pracy i sanepid oraz uzyskanie koncesji i zezwoleń

Osoby, które planują zatrudniać pracowników, muszą udać się do siedziby PIP oraz sanepidu. Następnym krokiem jest też uzyskanie odpowiednich koncesji i zezwoleń jeżeli jest to wymagane.

Chcesz wiedzieć co należy zrobić przed otwarciem działalności? Przeczytaj!